Get Adobe Flash player

Pravidla 2018

STANOVY RYBÁŘSKÉHO SDRUŽENÍ VOZNICE

PRO ROK 2018

1) Zahájení rybářské sezóny – 01. 01. 2018

2) Ukončení rybářské sezóny - 31. 12. 2018, nebo když zamrzne rybník.

3) Brigáda se uskuteční 07.04.2018 (nářadí s sebou,sraz v 9,00 u rybníku)

4) Rybářské závody se uskuteční 19.05.2018 sraz v 6,30 u rybníku.

5) Rybolov je povolen každý den v týdnu bez časového omezení.

6) Doba hájení - candát, štika a sumec od 1. ledna do 14. června včetně,kapr KOI (barevný) celoročně.

7) Zakázaný úsek rybolovu: hráz rybníka a soukromé pozemky na jižní straně rybníku.

8) K dispozici je 1 loď. Rybáři na lodi nesmí omezovat rybáře chytající ze břehu.Klíče možno zakoupit u p.Petáka,Voznice 203, tel.603 959 306.

9) Právo na úlovek za 1 týden - 2 ks z níže uvedených ryb (a to i v jednom dni):

  • kapr 40-80 cm, amur 50-80 cm, tolstolobik 50 cm, candát 45 cm, štika 50 cm,
  • ostatní ryby bez omezení a povinnosti zapisovat do úlovkového lístku
  • je zakázáno přivlastňovat si trofejní kapry a amury nad 80 cm(u trofejních ryb se zapíše do úlovkového lístku míra s poznámkou puštěno)

10) Celkový počet všech výše uvedených ryb ulovených během jedné rybářské sezóny je omezen na 15 kusů

11) Okamžitě po uložení ulovené ryby do vezírku je nutno zapsat tuto rybu do úlovkového lístku (datum, druh, míra).

12) Výměna ryb z vezírku je přísně zakázána.

13) Rybář je povinen mít při lovu: vyprošťovač háčků, míru pro zjištění délky ulovených ryb, podběrák, úlovkový lístek a funkční nástroj na psaní.

14) Rybolov je povolen pouze majiteli povolenky a jednomu hostu na 2 pruty dohromady - s majitelem povolenky je nutno lovit v kontaktu 2 m.Při přívlači povolen jen jeden prut

15) Povolenka je nepřenosná.

16) Každý majitel povolenky má právo kontroly svého kolegy – při zjištění porušení podmínek rybolovu je povinen kolegu na místě upozornit a oznámit tuto skutečnost  členům výboru.

17) Při 1. porušení podmínek rybolovu byla odhlasována pokuta 300 Kč, při dalším porušení následuje odejmutí povolenky a zákaz rybolovu bez jakékoliv náhrady.

18) Příspěvky na zarybnění na další sezónu 1500 Kč musí být odevzdány na závěrečné rybářské schůzi v sobotu 3. listopadu 2018 v 17:00 v Hotelu Voznice,   V případě  nezaplacení nebude vydána povolenka na příští rok.

19) Udržovací příspěvek 300 Kč, v případě že člen sdružení nebude v následující   sezóně rybařit, je nutno zaplatit rovněž do 3.listopadu 2018 (toto se nevztahuje na přerušení z důvodů dlouhodobého pobytu v zahraničí, nebo nemoci).

20) Úlovkové lístky musí být odevzdány členům výboru do 15. ledna 2019, nebo zaslány  na adresu: Tomáš Hortenský, Voznice 180, 26301 Dobříš.

21) O přijetí nových členů rozhodne výbor na své schůzi (vstupní příspěvek 2500 Kč).

22) Chytání na dírkách řeší p. Michal Peták

23) Složení výboru pro rok 2018: Hortenský Tomáš, Peták Michal, Mařík Dušan, Peták Zdeněk

24) Aktuality a podrobnosti jsou uvedeny na internetových stránkách www.rybarivoznice.cz, adresa pro korespondenci  rybarivoznice@volny.cz

25) Ulovený sumec se nevrací zpět do rybníka!